2032826
Wat U Zegt

’Christelijk geloof onder druk’

Drie kerken in Surabaya waren het doelwit van een zalfmoordaanslag van een complete familie,met IS sympathieën met als gevolg een totale verwoesting en zeker tien doden en tientallen gewonden. olgens Frans Boomer staat het christelijke geloof zwaar onder druk.

Sinds de jaren negentig van de vorige eeuw zijn reeds honderden kerken vernield door aanhangers van het Front ter verdediging van de Islam (FPI). De christenen, die 10 tot 20 procent van de in meerderheid islamitische bevolking uitmaken worden al tientallen jaren vervolgd en vermoord door een steeds in aantal toenemende intolerante islamitische groepering, die uitingen van christendom zoals kerken verafschuwt

De moskeeën groeien als kool, maar kerken daarentegen verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en kerkdiensten moeten noodgedwongen in openbare gebouwen of de open lucht plaatsvinden.

Terwijl in Indonesië de christenen als tweederangs burgers worden behandeld, verrijzen in Nederland aan de lopende band nieuwe moskeeën, waar haatimams ongestraft hun verderfelijke ideologieën mogen spuien in het kader van de vrijheid van godsdienst.

De Nederlandse tolerantie wordt met voeten getreden door de intolerantie van fundamentalistische moslims, die misbruik maken van onze verworven vrijheden.

Frans Boomer, Nieuwegein