Nieuws/Wat U Zegt
2034203486
Wat U Zegt

Brief 1 ’Dutchbatters zetten hun leven op het spel’

Karremans blijft 25 jaar na de val van Srebrenica nog steeds de kop van jut. Erg hypocriet om de Dutchbatters die daar waren toen het mis ging nog steeds te bekritiseren, stelt mevrouw Brugman.

Makkelijk praten en oordelen vanachter een bureau terwijl de communicatie slecht was, het materiaal oud en sprake was van taalproblemen.

Er heerste oorlog in die contreien en daar kan van alles misgaan. Doch moet men zich realiseren dat veel onjuiste informatie ervoor gezorgd heeft dat er fouten gemaakt konden worden.

De Dutchbatters onder leiding van Karremans hebben hun leven op het spel gezet maar daar hoor je niemand over. De politiek wil correct overkomen, maar is wel de grootste boosdoener.

Mevr.Brugman

Lelystad