Nieuws/Wat U Zegt
2035150687
Wat U Zegt

’Gemeente buiten spel zetten ongehoord’

Jan Muijs vindt het niet kunnen hoe de overheid buiten de gemeente om een vergunning heeft afgegeven voor het huisvesten van 300 asielzoekers in een hotel in Albergen.

In ons land wordt niets gebouwd of veranderd als dat tegen een bestemmingsplan in gaat. Bestemmingsplannen zijn in ons land dan ook (bijna) heilig verklaard. Daarin verandering brengen is dan ook geen sinecure. Gelukkig maar, want daardoor is je woongenot in feite gegarandeerd. Alleen moeilijke en en zelfs jarenlange procedures kunnen daar -soms- alsnog verandering in brengen.

Zoals dat nu zo goed als zeker ook heeft plaats gevonden in de gemeente Tubbergen. Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft daar namelijk in buurgemeente Albergen een hotel opgekocht waar op termijn 300 asielzoekers gehuisvest gaan worden. De gemeente wilde daar niet aan meewerken en weigerde een vergunning af te geven om het bestemmingsplan voor dat hotel te wijzigen. Nou, daar wist de overheid wel raad mee. De gemeente werd meteen overruled en buiten spel gezet bij het weigeren van de vergunning. Zonder énige vorm van proces.

Een bestemmingsplan als leidraad om een rustig woongenot te waarborgen? Die zekerheid is daarmee wel weg geslagen.

Jan Muijs, Tilburg