Nieuws/Wat U Zegt
2038378117
Wat U Zegt

’Ga met de boeren in gesprek’

Nu de emoties hoog oplaaien is een verstandige aanpak om met alle betrokken boeren afzonderlijk in gesprek te gaan aan de keukentafel., vindt G. Aalbersberg.

Stel vragen als: hoe ziet u de toekomst van uw bedrijf; wat kunt u bijdragen aan een beter milieu en wat heeft u daarvoor nodig; is omschakeling naar een biologisch bedrijf mogelijk, wat verwacht u van de overheid. Breng dat in kaart. De provinciale bestuurders zijn bij uitstek degenen die deze aanpak zouden moeten volgen, inclusief provinciale afstemming van de plannen. Communiceer dat duidelijk vanuit het rijk en de provincies en leg geen dictaat op. Laat het stikstofkaartje van de minister niet leidend zijn. Wij hebben allemaal belang bij gezond landschapsbeheer.

G. Aalbersberg, Arnhem