Nieuws/Wat U Zegt
2038903512
Wat U Zegt

Opzet zorg na corona aanpassen

We horen nog altijd vanuit de medische wereld dat mensen de reguliere zorg mijden uit angst voor besmetting met Covid-19 of om de zorg onnodig te belasten, weet Krijn ten Hove.

Er komen veel minder mensen met bijvoorbeeld hartklachten en neurologische klachten binnen bij huisartsen en ziekenhuizen. Maar zou het ook niet kunnen dat onze intelligente lockdown ook als bijwerking heeft dat er naast minder verkeersbewegingen, met minder kans op ongelukken, er ook minder werkgerelateerde stress is, waardoor de kans op hart- en vaataandoeningen, burn-outs, bedrijfsongevallen, etc. kleiner wordt.

De oproep van de specialisten om zich te melden krijgt een bijzondere bijsmaak overigens: er zijn nog altijd op veel plekken wachtlijsten en men roept nieuwe patiënten op zich te melden. Wellicht om de opdrogende stroom declaraties weer in gang te krijgen en de wachtlijsten in stand te houden. Schaarste is een perfect prijsopdrijvende factor.

Dit is een signaal dat we goed moeten kijken naar ons pre-corona systeem qua werk maar ook naar de opzet van de financiering van ons zorgsysteem. Want anders werken en organiseren kan veel onnodige zorgkosten besparen.

Krijn ten Hove