Nieuws/Wat U Zegt
2039838640
Wat U Zegt

Lezers: Personeel met long covid tegemoetkomen

Uitslag Stelling: ’Zorgschade vergoeden’

Driekwart van de deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt dat ziekenhuismedewerkers die long covid hebben opgelopen, zonder meer recht hebben op compensatie. Dit eisen de vakbonden. Onlangs werd een collectieve compensatie juridisch afgewezen.

Minister Helder voor Langdurige Zorg werkt momenteel weliswaar aan een regeling voor slachtoffers van de eerste coronagolf, maar iedereen zou hier recht op moeten hebben. De meeste respondenten hekelen de rechterlijke afwijzing voor een collectieve regeling. Slechts een derde van de deelnemers kan zich vinden in het besluit.

De bonden eisen meer dan 22.000 euro vergoeding per patiënt. De meesten weten niet of dat genoeg is. Een reactie: ,,De gevolgen van long covid zijn niet bekend. Geen idee of iemand echt nooit meer kan werken.” Een respondent stelt: ,,Elk beroep brengt risico’s met zich mee. Dat valt onder de noemer beroepsziektes. Werkgevers hebben een verplichting t.o.v. hun werknemers en moeten hierin hun verantwoordelijkheid nemen.” Weer iemand anders noemt de het bedrag van 22.000 euro ‘een schijntje gezien het leed dat hen is aangedaan’.

Wel gelooft twee derde dat long covid een groot probleem is onder zorgmedewerkers. Driekwart vindt dat zorgmedewerkers een onnodig hoog risico hebben gelopen op corona. Een respondent: ,,Al die mensen in de zorg die vanwege het tekort aan beschermingsmiddelen in het begin van de pandemie onvoldoende beschermd waren en langdurig ziek zijn geworden, moeten een genoegdoening krijgen”, klinkt het. Een andere stemmer meent: ,,De overheid heeft ernstig gefaald voor de mensen in de zorg, niet alleen die in de ziekenhuizen, maar ook in de thuiszorg en de verpleeghuizen.”

Niet alleen zorgmedewerkers, ook mensen in onder meer het onderwijs en andere vitale beroepen hebben blootgestaan aan corona. Zo meent een stemmer: ,,De mensen in het onderwijs hadden nog een keuze om thuis les te geven en om anderen niet aan te raken. Maar denk ook eens aan al die mensen in supermarkten en andere vitale sectoren.”

Toch vindt slechts een derde van de stemmers dat andere beroepsgroepen dan de zorg compensatie hoeven te ontvangen als zij long covid krijgen. Een stemmer oppert: ,Haal de winst weg bij de zorgverzekeraars en geef aan de mensen in de zorg zodat je ze flink kunt compenseren.”

Een grote meerderheid meent dat long covidpatiënten niet op veel begrip kunnen rekenen voor hun klachten. ,,Het is zo ongrijpbaar en niet aan de buitenkant te zien”, beweert iemand. En een ander stelt: ,,Zolang niet vaststaat wat het precies is, kunnen artsen ook geen diagnose stellen. En dan kan iemand ook geen uitkering krijgen.”

Driekwart vindt ook dat er meer geld moet komen voor de behandeling van de aandoening. Een respondent zegt daarover: ,,Er zijn behandelingen die aanslaan. Maar ja, niet wetenschappelijk bewezen.”Een ander trekt het breder: ,,Er zou geld naar onderzoek moeten komen naar niet alleen post-covid, maar alle postvirale klachten zoals q-koorts. Een behandeling zou veel l eed en ziektegeld schelen.”Deelnemers zijn wel verdeeld over de vraag of zorgmedewerkers een soort ’risico toeslag’ moeten krijgen. De ene helft is voorstander, de andere helft juist niet.

Download PDF:

Bijlage 1