Nieuws/Wat U Zegt
2043513279
Wat U Zegt

Brief 2 ’Minister moet schuld op zich nemen’

Met verbazing heb ik kennisgenomen van het feit dat slecht één bewindspersoon verantwoordelijk was voor de vaststelling van de PFAS-norm van slechts 0,1 procent, aldus A.Klasen.

Ik was werkelijk in de veronderstelling dat dit besluit was genomen door een totaal doorgedraaide commissie. D66 minister Stientje van Veldhoven heeft deze norm éénzijdig vastgesteld en deze blijkt dus nergens op te zijn gebaseerd. De schade die zij hiermee heeft veroorzaakt is gigantisch. Hier past dus maar één maatregel bij: ontslag op staande voet wegens gebleken ongeschiktheid. Waarbij ze blij mag zijn dat zij niet persoonlijk aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade. Daar draait de belastingbetaler wel weer voor op.

A. Klasen