Nieuws/Wat U Zegt
2044098414
Wat U Zegt

Uitslag stelling: dwangsommen direct stopzetten

Uitslag Stelling: Zo snel mogelijk noodwet

De stellingdeelnemers oordelen vrijwel unaniem: de dwangsom die asielzoekers krijgen van wie de procedure te lang duurt moet per direct worden geschrapt. „Een dwaze regeling waarmee je gelukzoekers aantrekt”, stelt men.

Het bedrag van dwangsommen aan asielzoekers die langer dan zes maanden moeten wachten op een een besluit over hun asiel zou dit jaar oplopen tot 70 miljoen euro, veel meer dan door de regering ingeschat. Bespottelijk, vinden de deelnemers, veelal geschokt door het bestaan van deze regeling. „Natuurlijk moeten wij die dwangsommen schrappen. Geen enkel ander Europees land kent dit systeem”, reageert iemand. Vrijwel iedereen (98 procent) onderschrijft dit en denkt dat deze regeling Nederland te aantrekkelijk maakt voor vluchtelingen die „bewust hun aanvraag zullen saboteren”. Asielzoekers moeten gewoon wachten op hun beurt, aldus de respondenten. „Men moet gewoon wachten op het besluit. Ook al duurt dit wat langer. Het geld van deze dwangsommen kan beter besteed worden aan extra opvang.”

De onder vuur liggende staatssecretaris Broekers-Knol gaat onderzoeken hoe de dwangsommen beperkt of zelfs geschrapt kunnen worden, maar krijgt hierin weinig vertrouwen van de respondenten. Volgens driekwart moet ze simpelweg haar koffers pakken. „Mevrouw Broekers-Knol moet opstappen, er moet en daadkrachtig iemand komen die orde op zaken stelt. Zij wist niet eens om hoeveel geld het ging.” En: „Broekers-Knol heeft laten zien dat ze volledig onbekwaam is om deze problematiek aan te pakken en moet worden vervangen. De bestaande wet aanpassen kost te veel tijd, dus is een noodwet op zijn plaats.”

Een van de weinige tegenstanders is het hier niet mee eens: „Als we toestaan dat de overheid naar believen eigen regels aanpast omdat het nu opeens beter uitkomt is het einde zoek. Bovendien, als de overheid haar eigen regels niet nakomt kun je de schuld niet bij de asielzoekers neerleggen.” „Het dient als drukmiddel voor de Staat”, voegt iemand anders toe. D66 pleit dan ook voor het in stand houden van het systeem omdat het een prikkel zou zijn voor de IND om de procedures op tijd af te ronden. Blijkbaar werkt dit niet, reageert het gros. „Of ze moeten het financieel voelen. Aftrek van het salaris van de IND-bazen.”

Toch moet volgens de respondenten vooral het functioneren van de IND eens grondig worden herzien. „Zorg er eerst maar eens voor dat de IND voldoende mensen in dienst heeft om de asielaanvraag binnen de gestelde termijn van zes maanden te beoordelen”. Een ander voegt hieraan toe: „Van die 70 miljoen euro hadden ze meer dan genoeg personeel kunnen betalen die de aanvragen op tijd hadden kunnen afhandelen.”

Het versnellen van de procedure moet de prioriteit zijn, zegt men. „Asielzoekers moeten zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen. De procedures moeten simpeler en korter worden gemaakt en de bijstand door advocaten die onbeperkt kunnen blijven procederen moet worden beperkt tot een simpele rechtsgang”, oppert iemand. Ook moet er strenger worden geselecteerd op de aanvragen: „Het probleem kun je tackelen door alleen asielprocedures te starten bij aanvragers die zich kunnen legitimeren en waarvan is vastgesteld dat ze uit dat land komen, de rest direct terugsturen.”