Nieuws/Wat U Zegt
2047058585
Wat U Zegt

’Verhuftering samenleving neemt toe’

Ken u het nog? ’15 Miljoen Nederlanders, die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde...’ Wee je gebeente dus, als je het tóch durft, merkt Don Elsman op.

Ik zal een voorbeeld geven. Op de recreatieplas De Lithse Ham mag je max. 9 km/u. Wat denk je? Waterscooters en speedboten vliegen met hoge snelheden over de plas. Niet alleen de veiligheid is in gevaar, ook de rust wordt verstoord. En steevast vind ik dode vissen met flinke sneden. Ik maak wel eens een gebaar met mijn hand vanuit mijn fietsveer om wat rustiger te varen, of om rechts voorrang te verlenen. Wat denk je? Dat ze zich er dan aanhouden? Welnee, integendeel! Vaak keert zo een speedboot zich om en gaat in volle vaart nog even langs mijn fietsveer met passagiers.

Er is in mijn beleving een steeds grotere afwezigheid te constateren van empathie. De regels en de wetten in Nederland zijn er immers voor om elkaar zo min mogelijk hinder te bezorgen en elkaar zo veel mogelijk te beschermen. Wat er gaande is: ’... die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde’.... Gewoon je eigen gang gaan en je niets laten voorschrijven. Jammer, het is de laatste tientallen jaren die kant op gegaan.

Don Elsman, Heerewaarden