Nieuws/Wat U Zegt
2049115405
Wat U Zegt

’Prioriteit geven aan veiligheid’

We leggen de nadruk op de toenemende besmettingen. Maar M. v/d Berg zou het beter vinden als wij ons eerst bekommeren omtrent onze veiligheid want het blijkt dat steeds meer mensen de maatregelen aan hun laars lappen. Dan wordt het besmettingsonderwerp een vicieuze cirkel, vreest deze lezer.

Er is een chronisch personeelstekort bij de politie en gezien het feit dat de politie steeds meer onder druk komt te staan doordat er steeds meer taken bijkomen en er voorts ook nog eens een flink aantal politieagenten in de komende tijd met pensioen gaan, zie ik de veiligheids- en handhavingsdiensten steeds meer afkalven in Nederland en dat laat de politiek gebeuren. Maar hoe kunnen wij het veiligheidsaspect dan nog in de hand houden?

Door de onderbezetting en het steeds meer toenemende fysieke geweld en niet te onderschatten bedreigingen waaronder de politie maar ook ander hulpverleners in toenemende mate gebukt gaan, vraag ik mij af wie nog zo’n baan ambieert?

Het is mijns inziens het paard achter de wagen spannen en god verhoede als op een gegeven moment de hulpverleners in welke vorm dan ook hun taak niet meer aankunnen.

M. v/d Berg, Den Haag