2049145
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Spreekwoord over zwaluw vervliegt’

Boerenzwaluwen gaan in aantal fors achteruit.

Boerenzwaluwen gaan in aantal fors achteruit.

Vogeldeskundigen maken zich zorgen over het wegblijven van de zwaluw, zo is ook Rob Koelewijn opgevallen. En dat heeft volgens hem ook gevolgen voor de Nederlandse taal...

Boerenzwaluwen gaan in aantal fors achteruit.

Boerenzwaluwen gaan in aantal fors achteruit.

De zwaluw, onze graag geziene zomergast, komt begin mei graag naar Nederland om hier te broeden en zijn nest maakt in oude schuren of aan boerderijen op het platteland. Scherend over de weilanden, jagen ze op insecten voor hun jongen. Deze week konden we in De Telegraaf lezen dat insectendeskundigen zich zorgen maken over het teruglopend aantal insecten.

De insectenstand is al jaren drastisch aan het afnemen, zodat er voor de zwaluw steeds minder voedsel is. Weilanden verdwijnen voor nieuwbouw en de oude schuren en boerderijen worden gesloopt. Daar komen megastallen voor terug. Zo verdwijnen langzamerhand het voedsel en broedplaatsen voor de zwaluw.

Dit pientere beestje ziet Nederland de laatste jaren in een rap tempo veranderen en staakt zijn overtocht uit Afrika.

De laatste jaren vlogen er al veel minder jongen uit dan voorheen, en konden we de teruggang al zien aankomen.

Als we op deze manier blijven doorgaan, komen de zwaluwen op een enkeling na, helemaal niet meer. Het spreekwoord ’één zwaluw maakt nog geen zomer’ kunnen we dan ook wel schrappen.

Rob Koelewijn, Lisse