Nieuws/Wat U Zegt
2057067630
Wat U Zegt

’Onrecht voor Joodse gemeenschap’

Voor feiten van eeuwen geleden worden wij tegenwoordig aansprakelijk gesteld. Veel korter geleden (1940–1945) werd het grootste deel van de Joods-Nederlandse bevolking tijdens de bezetting uit hun huizen gesleurd en afgevoerd naar concentratiekampen, stelt E. Op ’t Eijnde.

Na razzia’s werden inboedels geroofd, leeggekomen huizen werden bezet en/of verkocht aan lokale overheden. De enkele Joodse Nederlander, die terug kwam, moest vaak met niets kunnen aantonen, wat zijn eigendom was geweest. Veel nabestaanden hadden het nakijken en bleven berooid achter. Een veel te kort durende compensatieregeling door de overheid heeft bij lange na niet gebracht, wat het had moeten doen.

E. Op ’t Eijnde