Nieuws/Wat U Zegt
2057326843
Wat U Zegt

’Lintje voor onze helden’

Onze helden, de mensen in de zorg. Onlangs kregen we te horen dat 9 van onze zorgverleners van de ic zijn overleden aan het virus. Waarom zouden deze helden geen lintje en een oorkonde verdienen voor hun inzet en onvermoeide strijd.

Zij vochten tegen een onbekende vijand met beperkte middelen om zichzelf te beschermen. Zij zijn onze frontsoldaten die de strijd aangaan tegen een hardnekkige tegenstander met gevaar voor eigen leven. Zijzelf zullen weinig aan deze postuum uitgereikte blijk van waardering en respect hebben, maar des te meer hun dierbaren en nabestaanden die hier troost uit zullen putten en het gevoel zullen hebben dat hun offer niet voor niets is geweest.

P.J. Dorff, Maastricht