Nieuws/Wat U Zegt
2059145302
Wat U Zegt

Brief 3 ’Niet alleen Zuid-Europa lijdt onder crisis’

Het herstelfonds van de EU houdt in een tegemoetkoming van 750 miljard aan de zuidelijke landen. Hebben de noordelijke landen dan geen schade geleden door het corona-virus, vraagt H. Hulshof.

Van de 750 miljard moet 500 miljard euro worden gezien als een schenking en 250 miljard euro als een lening.

Moet de geleden schade alleen worden voorbehouden aan de landen in zuid Europa die voor de coronacrisis door een wat minder stringent monetair beleid, in weerwil met de gemaakte afspraken, de staatsschuld tot buitenproportionele hoogten lieten oplopen?

En moeten wij als volk, samen met een drietal andere landen, daarvoor bloeden? Is dat de bedoeling van dat ene Europa en zo ja, in dat geval maken dat je van dat toneel wegkomt.

H. Hulshof