Nieuws/Wat U Zegt
2060869776
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Oneerlijke concurrentie bestrijden met ’Trump-methode’’

Annemarie van Gaal schrijft in haar maandagcolumn over de oneerlijke concurrentie van China betreffende de aanschaf door Provincies en Gemeenten van 400 Chinese elektrische autobussen.

Al haar tegenargumenten zijn steekhoudend, maar zullen niet afdoende zijn om de productie van deze orders in China tegen te houden. De enige methode zou de Trump-methode zijn, invoerrechten te heffen op orders van artikelen die door oneerlijke concurrentiemethoden zijn verkregen.

Onze Europese leiders gaan liever in een hoekje staan om deze RARE Trump belachelijk te maken. Deze president is er echter wel in geslaagd een goede handelsdeal te sluiten met China, binnen drie jaar de nationale economie naar de hoogste stand ooit te helpen. Daarbij lijkt hij er ook in te slagen de zogenaamde schurkenstaten te temmen.

J van Beusekom, Venray