Nieuws/Wat U Zegt
2074634985
Wat U Zegt

’Gelijke behandeling voor overtreders’

Herhaaldelijk verschijnen in de media berichten over jongelui die ergens in een park een feest hebben georganiseerd. Volgens R. M. Prins moeten deze jongeren alleen beboet worden.

In verband met corona zijn strenge regels opgesteld. Cafés zijn gesloten omdat grotere groepen met veel alcoholgebruik niet de vereiste afstand kunnen bewaren.Bij genoemde illegale en veelal nachtelijke bijeenkomsten wordt veel alcohol geconsumeerd en van afstand houden is uiteraard helemaal geen sprake.

Na een melding verschijnt de politie en worden de jongelui naar huis gestuurd zonder bekeuring! Naar mijn mening zou het terecht zijn als hen stuk voor stuk een forse boete wordt opgelegd.

Al zouden ze zich daar weinig van aantrekken, het zou wellicht nieuwe bijeenkomsten tegengaan. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Bovendien zou dit wel zo eerlijk zijn tegenover degenen die al eerder een boete kregen. Hiermee laat je zien dat er toch zoiets bestaat als rechtvaardigheid en dat er wel degelijk sprake is van gelijke behandeling.

R.M.Prins

WIJLRE