Nieuws/Wat U Zegt
2081920417
Wat U Zegt

’Marktwerking levert slechts nadelen op’

Van alle voorspelde voordelen van ‘privatisering’ en marktwerking is niets terecht gekomen, vindt L.J.J. Dorrestijn.

Integendeel, het gaat om de baantjes en niet om de burgers die telkens de tekorten moeten bijpassen. Schoolbesturen die geld op de bank zetten in plaats van gebouwen te onderhouden (dat doet de gemeente wel); sociale diensten die bv’s zijn geworden, met eigen loonschalen; waterschapsbesturen die kritische burgers weren en de baantjes langs politieke lijnen verdelen. Bijna alle geldstromen zijn ‘overgenomen’ door semi-overheid en erger met bijbehorende verspillingen en dubieuze bedrijfsvoering resp. machtsmisbruik. En het gebrek aan integriteit, controle en verantwoording heeft zelfs de betrokken ministeries geïnfecteerd.

L.J.J. Dorrestijn