Nieuws/Wat U Zegt
2085027123
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Waarom EP niet inkrimpen?’

Wanneer over twee weken het Verenigd Koninkrijk eindelijk het Brexit uitvoert, zal het Europees Parlement krimpen van 751 naar 701 leden. Van de 73 vrijkomende zetels zullen er 27 onder de zittende landen verdeeld worden en overgebleven 46 gereserveerd worden voor nieuw toe te treden landen, weet L. v.d. Schoot.

Hoe komen ze op zo’n idee? Mijn conclusie is dat je noch met 751, noch met 701 leden kunt ’vergaderen’. Dat blijkt onder meer uit het feit dat ze nog steeds niet kunnen of willen beslissen of ze in Straatsburg of in Brussel zullen gaan werken.

L. v.d. Schoot, Hilversum