Nieuws/Wat U Zegt
2086891414
Wat U Zegt

’Meer bedrijven buiten de Randstad’

Het Planbureau geeft aan dat het woondrama nog jaren duurt en dat het woningtekort over een paar jaar 400.000 zal zijn. Peter Buikema voorziet dat de schaarste de prijzen n og verder opdrijft.

Hebzucht is de basis van het kapitalisme en schaarste drijft prijzen op. Gemeenten hebben er nu belang bij dat hun inkomsten stijgen temeer daar de overheid hen minder geld verstrekt. Maar als de woningbubbel barst en dat kan niet anders als ik de deskundigen zo hoor dan impliceert dat dat de hypoheekrente zonder meer een paar procenten zal stijgen en ligt een implosie van onze economie op de loer.

Gemeenten moeten de woongrond verkopen tegen een veel lagere prijs. De winstmarges zullen bij de bouwers flink moeten gaan dalen. Daarnaast moeten bedrijven zich meer verspreiden over het land, waardoor mensen zich elders kunnen vestigen in goedkopere regio’s.

Peter Buikema, Maastricht