Nieuws/Wat U Zegt
2094552
Wat U Zegt

’Mix wonen en werken niet haalbaar’

Als het groen is, er veel ruimte is en woonlasten laag zijn, dan wil de Nederlander vast wel wonen op een bedrijventerrein. Deze zaken scoren in elk geval hoog op een onderzoek dat Vakblad ROm/ Stadszaken.nl en TU Delft samen met onderzoeksbureau USP uitvoerde.

Uit dat onderzoekbleek dat bewoners en gemeenteambtenaren nogal van mening verschillen over de vraag wat de ideale woonomgeving is. Zo willen de meeste ambtenaren woonomgevingen maken met veel verschillende leefstijlen en culturen. Voor bewoners hoeft dat niet zo nodig. In de praktijk klitten leefstijlen en culturen vaak liever bij elkaar.

Woningbouw op bedrijventerreinen betekent een mix van wonen en werken: een romantische logica van planologen en sociaalgeografen die voor de meeste bewoners helaas ook niet opgaat. Bewoners hebben een ander relatie tot hun woonomgeving dan ondernemers en werknemers van bedrijven. Die laatsten zijn slechts passanten, onderhouden geen bloemenperkjes, parkeren scheef, nemen geen verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.

Voor bewoners is de woonomgeving een thuis, of zou dat moeten zijn. Wonen op bedrijventerreinen: prima, maar dan zonder bedrijven.

Jan Jager is planoloog en hoofdredacteur van Stadszaken.nl