Nieuws/Wat U Zegt
2095588286
Wat U Zegt

Brief 3 ’Overheid moet veiligelanders weren’

Ludwig van El is niet te spreken over het Nederlandse asielbeleid.

Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol heeft dit jaar opnieuw een miljoen euro beschikbaar gesteld voor gemeenten om lokale maatregelen te treffen tegen overlast veroorzaakt door asielzoekers. Dit gebeurt vaak door zogeheten ’veiligelanders’, asielzoekers uit Noordf-Afrika. Ik vind dat de overheid alles in het werk moet stellen om deze ’veiligelanders’ te weren en uit te zetten. Als dit eindelijk goed geregeld wordt, scheelt het een hoop geld èn zorgt voor extra budget.

Ludwig van El, Oostzaan