Nieuws/Wat U Zegt
2104618407
Wat U Zegt

’Ergernis om vakantie voor scholen’

In de afgelopen tijden hebben we veel protestacties gezien gericht op het verbeteren van de positie van leraren. De overheid heeft inmiddels vele miljarden voor het onderwijs toegezegd. Jan Verloop vindt het tijd dat leraren hun verantwoordelijkheid nemen en in de vakantie leerachterstanden gaan aanpakken.

Het afgelopen jaar hebben schoolkinderen langdurig thuisgezeten als gevolg van de coronamaatregelen. Er is toen weliswaar digitaal onderwijs gegeven maar de resultaten daarvan zijn volgens vele ingewijden verre van optimaal. Wie schetst mijn verbazing als ik hoor dat mijn kleindochters vrijdag thuiszitten vanwege een studiedag. En volgende week is het vakantie. Hoezo vakantie? Er is veel leerachterstand bij scholieren om aan te pakken en veel ouders snakken naar wat ongestoorde (thuis)werktijd.

Jan Verloop