2108581
Wat U Zegt

Deelnemers verdeeld over plannen sociale partners

Uitslag Stelling: Pensioen moet stabiel zijn

Het lijkt erop dat de sociale partners het eens zijn over de pensioenen. Deelnemers aan de Stelling van de Dag reageren verdeeld op de vraag of de vernieuwing van het pensioenstelsel eerlijk is. Ja, zegt 41%, maar een even grote groep vindt van niet.

In uitgelekte stukken over het Pensioenakkoord staat onder meer dat de pensioenleeftijd omlaag gaat en deelname van zzp’ers mogelijk wordt. Echter: het bedrag dat men straks ontvangt, is niet meer gegarandeerd.

De meeste respondenten denken dat deze plannen ingrijpend zijn voor ouderen én jongeren. „Er wordt altijd gezeurd dat jongeren er bekaaid vanaf komen in het huidige stelsel, maar de generatie die geboren is tussen 1950 en 1960 komt er het meest bekaaid vanaf. Ze hebben meebetaald aan de vut én moeten ook nog eens langer doorwerken.”

Goed nieuws vinden veruit de meesten dat de AOW-leeftijd minder snel omhoog gaat dan al was besloten door het vorige kabinet. Ook is bijna driekwart het eens met de toelating van zzp’ers tot het nieuwe stelsel. „Goed dat zzp’ers verplicht worden om mee te doen. Uiteindelijk is de zelfstandigenaftrek bedoeld om te gebruiken voor pensioen- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen.”

Wat niet in de plannen voorkomt, is het toepassen van een individuele pensioenpot. Onder de respondenten zijn hiervan bijna evenveel voor- als tegenstanders. „Een grote fout”, meent een van hen. „Laat jongeren wat meer betalen, zo kunnen ze een buffer opbouwen voor het geval er iets gebeurt en zo krijgen ze meer zekerheid en invloed op het op te bouwen pensioen.” Iemand anders: „Graag meer ruimte voor individueel en flexibel pensioen en ook graag inspraak in beleggingen.”

Een ander element in de plannen zijn meer vroegpensioenregelingen, voor werknemers die zwaar werk doen. Dat vinden ook de meeste stemmers een goed idee. Iemand schrijft: „Er moet meer duidelijkheid over komen. Laat het ingaan als iemand 40 of 45 jaar heeft gewerkt.”

Dat de hoogte van de oudedagsvoorziening straks gaat afhangen van beleggingsresultaten, daarover maakt bijna iedereen zich wel zorgen. Nu ’weet’ iedere werknemer waar hij aan toe is als hij pensioengerechtigd is, dat is dan straks niet meer zo. Een respondent: „Sorry hoor, maar ik wil toch echt weten waar ik aan toe ben als ik met pensioen ga”. Een ander, die duidelijk geen vertrouwen heeft in de beleggers bij de pensioenfondsen: „Je weet wat dat gaat betekenen: op een houtje bijten.” Toch staat niet iedereen hier negatief tegenover. „Bij een waardevast pensioen een lagere uitkering, wie meer risico loopt kans op een hogere uitkering.”

Desalniettemin vindt een piepkleine meerderheid het huidige stelsel niet goed zoals het nu is. Het antwoord op de vraag of het stelsel uit de tijd is, laat dan ook een verdeeld beeld zien. „Er is genoeg geld in de pot, en er komt ieder jaar bij”, zegt iemand die niets wil veranderen.

De meesten vinden dat er snel een akkoord moet komen. Wel vindt het gros het gek dat alleen de bonden en werkgeversorganisaties erbij betrokken zijn en beslissingen geheim blijven voor de burgers. „De FNV is maar een kleine bond die het bovendien alleen maar opneemt voor 55-plussers. VNO-NCW gaat volledig voorbij aan het belang van het mkb. Bovendien ontbreken de zelfstandigen helemaal.”