Nieuws/Wat U Zegt
2108981659
Wat U Zegt

’Corona-protectionisme in EU’

B. Huisman vindt het ronduit stuitend dat Duitsland en Frankrijk geen medische middelen exporteren naar andere landen in Europa en daarbuiten om hun medische voorraden te garanderen en op peil te houden.

Als het erop aankomt, verzaken deze zgn. voortrekkende landen om hun eigen belangen te beschermen tegen het coronavirus. De samenwerking doet er eventjes niet toe en de onderlinge solidariteit tussen lidstaten in Europa is ver te zoeken. Europa in Brussel zwijgt als het graf, kijkt weg en doet niets. In dit verband wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van iedere lidstaat. Als de corona-pandemie voorbij is dan melden de Europese kopstukken zich weer voor hogere financiële bijdragen van de lidstaten. Het draagvlak voor Europa takelt terecht geleidelijk verder af.

B. Huisman