Nieuws/Wat U Zegt
2109806751
Wat U Zegt

Deelnemers: ’Zorg voor voldoende doorstroming’

Uitslag Stelling: In rap tempo bijbouwen

Bijna twee derde van de stemmers op de Stelling van de Dag vindt dat de nieuwbouw een stimulans nodig heeft. Het kabinet heeft plannen om miljarden te pompen in de stagnerende woningbouw. „Vooral starterswoningen bijbouwen”, zo klinkt het.

Stemmers blijken er echter niet voor om de bouw van koopwoningen zomaar klakkeloos te stimuleren. Opvallend is dat de vraag naar nieuwbouwhuizen terugloopt, zo blijkt uit onderzoek. Een meerderheid vindt dan ook dat de markt zijn gang moet gaan. „Laat de nieuwbouw vooral ongemoeid en stimuleer ook corporaties niet. Dat leidt alleen maar tot meer wantoestanden. Bouw marktconform bij, voor alle bevolkingsgroepen.”

Ook vinden de meesten niet dat gemeenten via subsidies gestimuleerd moeten worden om meer te bouwen. Een stemmer ziet niet in waarom gemeenten ’gespekt’ moeten worden. „Via de grondprijzen willen gemeenten al zoveel mogelijk geld binnen harken. Het zou al een heel eind opschieten als dat wordt aangepakt.”

Het kabinet gaat naar verluidt voorlopig niet verder tornen aan de hypotheekrente-aftrek. Dat vindt 64% van de stemmers een goede zaak. „Schaf die aftrek af nu de rente laag is, zo merken de mensen er weinig van”, vinden tegenstanders. Anderen zijn weliswaar tegen schrappen van de aftrek, maar zouden die wel ingeperkt willen zien voor de hogere inkomens of hoge hypotheken.

Volgens de stemmers zit Nederland vooral te springen om de bouw van meer sociale huurwoningen. Aan huurwoningen in de vrije sector - boven 720 euro per maand - is volgens hen de minste behoefte. Iemand pleit voor het optrekken van de sociale huurgrens. „Er moet daarbij niet alleen worden gekeken naar inkomen, maar ook naar de lasten die iemand heeft. Ik huur sociaal, maar kan het nu al nauwelijks betalen.”

Een krappe meerderheid denkt dat woningcorporaties meer gaan bouwen als de verhuurdersheffing geschrapt gaat worden. Een deelnemer vindt dat de corporaties klem zijn gezet. „Ze moesten én stoppen met projectontwikkeling en tegelijkertijd kregen zij te maken met die verhuurdersheffing. Laat dat geld weer terugvloeien. Dan kunnen zij tenminste weer bouwen.”

De meeste respondenten stellen zich op het standpunt dat elke Nederlander een huis zou moeten kunnen kopen. Er is volgens 71% dan ook sprake van ’woningnood’. Veel stemmers geven daarvan het kabinet de schuld. „Eerst dat dubbelzinnige beleid van tafel. Wel wíllen bouwen, maar door de regeldruk en tegenstrijdige regelgeving over onder andere het stikstofbeleid mógen we niet.” Iemand wijt het woningtekort aan demografische oorzaken. „Meer scheidingen, ouderen die langer thuis blijven wonen. Bouw weer bejaardentehuizen zodat woningen vrijkomen voor starters. Pas dan stroomt de boel weer voldoenden door.”

„Er moet voor iedere groep voldoende woningen worden gebouwd”, klinkt het. „Dus voor studenten, jonge gezinnen, rijkere huishoudens en ouderen. Haal de vroegere premie A en B-woningen terug”, stelt iemand. „Zorg ook dat de huizen in 40 jaar afbetaald moeten worden in plaats van 30 jaar. We worden allemaal ouder, dus kan die afbetaaltijd langer. Respondenten hameren erop dat er wat gebeurt: „Dwingende maatregelen vanuit Den Haag zijn nodig, geen mitsen en maren, bouwen!”