Nieuws/Wat U Zegt
2113612
Wat U Zegt

Respondenten verdeeld over antirookmaatregel

Uitslag Stelling: ’Misplaatste bemoeizucht’

Een meerderheid van de deelnemers aan de Stelling van de Dag is het oneens met het rookverbod op terrassen dat staatssecretaris Blokhuis wil gaan invoeren. Blokhuis meent dat Nederland moet streven naar een rookvrije samenleving.

Een voorstander van de maatregel stelt: „Het kan echt niet meer. We zitten veel te dicht op elkaar. Steeds meer mensen hebben last van rook”. Een tegenstander vindt het ’allemaal betutteling’. „Nederland wordt steeds gekker met allerlei rare regels.”

Dat er een rookverbod is in de horeca, vindt bijna driekwart goed. Slechts een derde gelooft dat buiten op een terras andere mensen net zoveel ’meeroken’ als binnen. Ook denken ze dat het terrasrookverbod gaat helpen de rokers minder te doen roken. „Meeroken is overal hinderlijk, ook buiten. Zeker met wat wind zit je in de walm van anderen. Je kunt ook nergens meer binnenkomen zonder je door een haag van rokers te moeten worstelen.”

De vraag of respondenten het zelf fijn zouden vinden als er niet meer op het terras mag worden gerookt, laat een verdeeld beeld zien. De ene helft zegt van wel, ongeveer evenveel van hen zegt juist van niet. „Zit je net lekker op een terras van je lunch te genieten, wordt dat verpest door iemand die rook in je gezicht blaast.”

Een meerderheid is van mening dat rokers door de maatregel worden gestigmatiseerd. Een respondent reageert: „Rokers worden behandeld als paria’s, terwijl drinkers met teveel op veel schadelijker en ergerlijker zijn voor de omgeving.” Een andere tegenstander van het rookverbod: „Waar is onze vrijheid gebleven? Er wordt niet gepraat over uitlaatgassen van auto’s en brommers. Dat is ook schadelijk voor de gezondheid”.

Meer dan de helft van de respondenten denkt dat de horeca omzet gaat verliezen als een rookverbod op terrassen van kracht wordt. Een stemmer vindt dat je niet alleen de horeca moet ’pakken’. „Verbied dan roken in heel het land. Maar dat durven de politici natuurlijk niet.” Een aantal respondenten denkt het tegenovergestelde. „Als er een algeheel verbod komt op tabak in de horeca, dan zal ik juist vaker naar café’s gaan.” Iemand denkt dat rookoverlast veel makkelijker is op te lossen: „Zet gewoon asbakken neer op een deel van het terras waar je wel mag roken en op andere plekken niet.”

De meesten vinden niet dat het rookverbod nog verder moet worden uitgebreid naar openbare ruimten, zoals bushaltes en treinperrons. Maar anderen zouden zelfs het roken in privétuinen willen verbieden. „Wat is de volgende stap”, vraagt een tegenstander van het horecaverbod zich af. „Roken op straat verbieden?”

Supermarktketen Lidl zette donderdag op Wereld Niet Roken-dag ook een opmerkelijke stap. In alle winkels verdwijnen de sigaretten uit de schappen. De meeste stemmers vinden dat een goede zaak. Ook ziet een meerderheid de sigaretten het liefst verdwijnen uit alle supermarkten. „Daar moeten we direct mee stoppen, zodat kinderen niet denken dat het normaal is om sigaretten te kopen”, beargumenteert iemand.

Velen opperen om tabaksverkoop dan overal te verbieden. Menigeen denkt dat een verbod op de verkoop van sigaretten namelijk beter helpt om rookverslaving tegen te gaan, dan een rookverbod op terrassen.