Nieuws/Wat U Zegt
2119389707
Wat U Zegt

’Wie of wat een kwetsbare ouder is, is lastig te bepalen’

Uitslag Stelling: Welzijn kind staat voorop

Het moet mogelijk worden om anticonceptie te verplichten voor vrouwen die door verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen, stelt het gros van de stellingdeelnemers.

De de rechter zou ’kwetsbare vrouwen’ een prikpil of anticonceptie-implantaat moeten kunnen opleggen. Dit staat in de petitie van de ’Beraadsgroep verplichte anticonceptie’ die oud-kinderrechter Cees de Groot ter behandeling naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Volgens 82 procent van de respondenten moet dit idee worden doorgevoerd. „Om kinderen te beschermen tegen een onacceptabele jeugd„, luidt een reactie. En: „De schade door emotionele verwaarlozing, uithuisplaatsingen, voogdij, etc. is vele malen erger dan het feit dat deze vrouwen geen kinderen mogen krijgen.” Het welzijn van een (ongeboren) kind staat hoe dan ook voorop: „De toekomst van de kinderen moet meer aandacht krijgen dan de (grond) rechten van ouders”, zegt iemand hierover.

Bovendien heeft niet alleen het kind zelf last van ouders die niet voor hun kind kunnen zorgen, maar de hele maatschappij, wordt door velen aangevoerd. „Het mag niet zo zijn dat de samenleving ervoor opdraait dat iemand zo graag een kind wil terwijl hij/zij het niet kan opvoeden.” Iemand gaat hierop door: „Dit kost veel geld, denk aan bijeenkomsten met jeugdbescherming, jeugdzorg, maatschappelijk werk, persoonlijke begeleiding van de moeder, psychologen. Alles alleen omdat de moeder per se een kind wilde”

Vaststellen wie er in aanmerking zouden komen voor verplichte anticonceptie is echter wel een heikel punt, stellen zowel voor- als tegenstanders. Er is namelijk geen eenduidige definitie van termen als ’kwetsbare ouder’ en ’goed genoeg ouderschap’.

„Wie zijn die ’kwetsbare vrouwen’”, vraagt iemand. „Verslaafden, verstandelijk beperkten, vrouwen met een depressie of andere psychische problemen? Wie gaat dat bepalen?”

Daarbij is het niet per definitie zo dat een ’kwetsbaar’ persoon geen kind kan opvoeden. „Er zijn veel vrouwen met een psychische kwetsbaarheid die liefdevol een kind grootbrengen. Ook zijn er genoeg zogenaamd ’niet kwetsbare’ vrouwen die destructief gedrag vertonen, ook naar hun kinderen toe. Denk aan (verborgen) psychische stoornissen zoals narcisme en psychopathie. Kwetsbaarheid heeft vele facetten en is niet altijd zichtbaar voor de buitenwereld of psychiaters.”

Tegenstanders van verplichte anticonceptie vinden de discussie alleen al zeer zorgelijk: „Hiermee betreden wij de glijdende schaal van de ethiek.” Een ander gaat hierop door: „Normen van een samenleving kunnen vervelend verschuiven, dus ook wie, waarom en wanneer men ongeschikt is als potentiële ouder.” Het recht op privacy, de onaantastbaarheid van het menselijk lichaam en het recht op een familieleven en om een gezin te stichten zijn grondrechten waar we vanaf moeten blijven, vindt deze groep. „Iedereen heeft hier recht op, daar mag en kan niet aan getornd worden”, vindt een van hen. We kunnen ons daarom beter richten op voorlichting, stellen deze respondenten: „Hoog inzetten op begeleiding van dergelijke potentieel ongewenste ouders is beter dan beslissen over het lot van kwetsbare vrouwen.”