Nieuws/Wat U Zegt
2129203
Wat U Zegt

Deelnemers: Arbitragecommissie KNVB niet capabel

Uitslag stelling: ’Zaak Nouri naar rechter’

De arbitragecommissie van de KNVB doet er goed aan zich onbevoegd te verklaren in de zaak Nouri. Zes op de tien deelnemers aan de Stelling van de Dag vindt deze juridische kwestie te complex en ongeschikt voor dit orgaan van de voetbalbond.

De vertegenwoordigers van de familie, advocaat Khalid Kasem en letseladvocaat John Beer, kondigden maandag aan dat zij naar de arbitragecommissie gaan omdat in het contract van Nouri staat dat geschillen voorgelegd moeten worden aan deze commissie. Zij verwijten Ajax nalatigheid. Abdelhak Nouri kreeg vorig jaar tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk een hartstilstand en liep als gevolg daarvan hersenschade op. De familie van Nouri en de advocaten menen dat er te laat is gestart met reanimatie.

De meeste deelnemers lijken het standpunt van hoogleraar Sport en Recht, Marjan Olfers, te volgen, die de stap naar de KNVB-arbitragecommissie niet begrijpt. Dit orgaan van de voetbalbond behandelt arbeidsrechterlijke geschillen. Zij noemt de commissie niet opgewassen voor de afhandeling van deze aansprakelijkheidszaak. „Hier is geen arbeidsgeschil aan de hand”, laat ook een respondent weten. Meer dan de helft acht de zaak Nouri weinig kansrijk bij de arbitragecommissie.

De meerderheid vindt het jammer dat Ajax en de familie van Nouri nu lijnrecht tegenover elkaar staan. „Het is een tragische gebeurtenis voor Ajax, de familie en de fans van Nouri dus ik denk dat je het beste hiervan kan leren en samen een oplossing moet zoeken in plaats van zoeken naar schuld”, bepleit een sympathisant die consensus zoekt.

Veel respondenten beschuldigen de advocaten ervan dat zij de familie van Nouri hebben opgejut voor financiële compensatie. „Ik krijg een vieze smaak hiervan in de mond. Er wordt duidelijk gestreefd naar geldelijk gewin door een slimme advocaat die de familie eurotekens voor ogen houdt.”

Velen menen ook dat de Amsterdamse club geen verwijt valt te maken. Zo betoogt één van hen: „Als ik op mijn werk een hartstilstand krijg, is mijn baas toch ook niet verantwoordelijk. Als een politieman tijdens zijn functie wordt doodgeschoten zeggen ze: risico van het vak. Het is erg maar die jongen heeft verschrikkelijk veel pech gehad in zijn leven.”

Een ’topvoetbalclub’ moet natuurlijk wel ’topzorg’ bieden voor z’n werknemers. Toch ondersteunt slechts een klein aantal deelnemers (13 procent) de lezing van advocaat John Beer dat de clubarts inadequaat heeft gehandeld. Zo’n 40 procent denkt niet dat als de clubarts direct was gestart met reanimatie Nouri nu geen hersenschade had opgelopen. Nog eens 47 procent weet het niet of heeft geen mening erover.

Menigeen hoopt ook nog steeds dat de twee partijen de zaak zonder juristen kunnen oplossen. Zeven op de tien respondenten vinden dat dit geschil alleen verliezers kent en dat Ajax en de familie van Nouri de zaak in der minne moeten schikken. „De familie van Nouri moet geholpen worden, maar de eisen zijn te hoog.” En een ander stelt dat het aanbod van de Amsterdamse club ruimhartig is: „Ajax heeft genoeg geboden: een huis, 10-jarig contract en permanente zorg.”

De meerderheid denkt wel dat als de partijen niet kunnen schikken dan ’de gang naar de rechter de enige juiste weg is’.