Nieuws/Wat U Zegt
2131895
Wat U Zegt

’Excuses Defensie jaren te laat’

Defensie maakt eindelijk, schrijft G. Marina, jaren te laat, excuses voor het willens en wetens laten werken met de kankerverwekkende verf chroom-6.

Defensie zegt in dit kader dat zij ’tekortschoot’. Nu heeft de term tekortschieten meerdere betekenissen, waaronder ’je plicht niet naar behoren vervullen’ en Defensie heeft inderdaad haar zorgplicht ten opzichte van haar onderhoudspersoneel allesbehalve vervuld toen zij rond 1973 eenmaal van de gevaren van chroom-6 wist. Toch ben ik niet blij met deze term. Tekortschieten impliceert dat je een poging hebt gedaan. Maar Defensie heeft juist niet op enigerlei wijze geprobeerd haar personeel te beschermen. Integendeel. Sterker nog, de organisatie bleef tot voor kort gewoon volhouden dat er niets aan de hand was. Zieke (oud-)medewerkers en nabestaanden van door de gifverf overleden personeel werden noch gelooft, noch geholpen, laat staan voldoende gecompenseerd.

G. Marina, Oegstgeest