Nieuws/Wat U Zegt
2135375260
Wat U Zegt

’Geen speciale maand nodig om sigaretten op te geven’

Uitslag Stelling: Stoppen moet je zelf willen

De meeste stellingdeelnemers zijn geen voorstander van Stoptober, de landelijke actie die rokers moet stimuleren te stoppen met hun gewoonte. Onderdeel is dat BN’s als Tjitske Reidinga en Jörgen Raymann als voorbeelden ook niet meer roken.

Een scepticus: „Ik zie het hele mediagebeuren weer voorbijkomen, waarbij BN’ers worden betaald om niet te roken. Ik snap niet dat dit het publiek nog niet de keel uithangt”. Iemand anders: „Het is best een goede actie, maar waarom toch altijd weer die BN’ers?”

De meeste deelnemers vinden het niet per se nodig om een nationaal stopmoment te hebben. „Het moment om te stoppen kies je zelf”, zo vindt een van hen. „Ons nationale deugmomentje”, zo omschrijft een deelnemer het. „En totaal zinloos, want bijna niemand stopt voorgoed.” Een andere reactie: „Waarom een speciale maand? Elk moment is goed om te stoppen met roken.”

Veruit de meeste respondenten denken niet dat Stoptober rokers helpt om voor altijd van hun verslaving af te komen. Een van hen vindt het vooral ’een kwestie van doen en volhouden'. „Je stopt niet met een verslaving vanwege een actie. Mensen moeten zelf een goede reden hebben om ergens mee te op te houden.” Toch valt er ook een Stoptober-succesverhaal te bespeuren tussen de reacties van de stemmers. „Na 45 jaar roken ben ik er nu twee jaar vanaf. Het tijdstip maakt niet uit. Wees er gewoon trots op dat je het probeert.”

Rokers hebben meer kans hebben om ziek te worden van het coronavirus. Een meerderheid denkt dat de pandemie een goede motivatie zou kunnen zijn voor rokers om te stoppen.

Toch geloven de meeste respondenten niet dat rokers banger zijn om ziek te worden van het coronavirus. Sterker, twee derde denkt dat de stress vanwege een eventuele lockdown rokers juist meer doet roken. Een deelnemer spreekt uit ervaring: „Ik ben gestopt met stoppen. Een tijdje lukt het, maar door stress en baanverlies of andere heftige omstandigheden viel ik steeds weer terug.”

Mocht het er door Covid-19 op aankomen, als het gaat om het vergeven van ic-plekken, dan vindt een kwart van de respondenten dat niet-rokers een voorkeur verdienen boven rokers.

In een poging het aantal tabaksverslaafden te verminderen zijn met ingang van deze maand sigaretten en shag te koop in een neutrale verpakking. Bijna niemand van de deelnemers denkt dat dit helpt. Ook gelooft vrijwel niemand dat de uitstalling van tabaksartikelen achter kastdeuren helpt om de tabaksverkoop te verminderen. „Wat een onzin allemaal. Het enige dat echt helpt is sigaretten heel veel duurder maken.” Een verstokte roker vindt dat sigaretten helemaal nooit meer verkrijgbaar zouden moeten zijn. „Dat is het enige dat bij mij zou helpen.”

Verder gelooft bijna niemand dat met dit soort maatregelen een ’rookvrije generatie’ zal opgroeien, waar staatssecretaris Blokhuis naar streeft. Sommigen vinden het hypocriet beleid: „Aan de ene kant waarschuwen en aan de andere kant accijnzen incasseren”, schrijft een van hen. „Een illusie”, zo reageert een ander. „Al die maatregelen werken alleen maar averechts. De jeugd vindt roken met die neutrale pakjes alleen maar aantrekkelijker en de verstokte rokers kopen toch wel.”