Nieuws/Wat U Zegt
2137172992
Wat U Zegt

Brief 2 ’Premier toont gebrek aan empathie’

Met stijgende verbazing heeft Ton Broeders de reactie van de premier gelezen op het door hem ontvangen bedrag voor reiskosten in de tijd dat hij fractievoorzitter was. Het ontbreken van kennis over het al dan niet ontvangen van wachtgeld tekent hem, reageert deze lezer.

Volgens mij is onze premier een hoogst intelligente man met een boven gemiddeld IQ. Wat hem echter ontbreekt is de mogelijkheid zich te verplaatsen in de mensen die niet in de politiek zitten. Een premier met empathie voor de bewoners van het land dat hij geacht wordt te leiden, zou allang besloten hebben de ontvangen bedragen terug te storten of ter beschikking te stellen aan bijvoorbeeld de voedselbank of het Leger des Heils. Maar blijkbaar is eigenbelang belangrijker.

Ton Broeders, Assen