Nieuws/Wat U Zegt
2138215313
Wat U Zegt

’Laten we trots zijn op onze boeren’

De druk op onze boeren blijft maar toenemen. Nu krijgen ze weer de schuld van de afname van het aantal wilde diersoorten in agrarisch gebied en open ruimte.

Slaapt iedereen? Als je om je heen kijkt, zie je dat er een enorm beslag is en wordt gelegd op open ruimte en agrarisch gebied door vooral distributiecentra, industriegebieden, zonnepanelen, windmolens en natuurlijk woningbouw. Niemand die het heeft over de aanslag die deze doen op agrarisch gebied en open ruimte en de gevolgen voor mens, dier en natuur. Het kan niet zo zijn dat alleen de boeren schuldig zijn. Zij zijn de makers van hoogwaardige en gezonde voeding. Willen we al die kennis en kunde kwijtraken in Nederland? Nee toch zeker.

Geef de boeren - als beheerders van ons landschap - ook eens de waardering die ze verdienen door te benadrukken wat ze allemaal wél doen aan natuur en vermindering van de CO2-uitstoot. Niets makkelijker dan ze alleen maar ’zwart’ te maken en degenen die ’azen’ op hun groene weiden en landbouwgrond in de kaart te spelen. Ik ben heel trots op onze boeren en laten we dat allemaal zijn. Ze verdienen respect voor alle inspanningen die ze doen.

Ria van der Peet