Nieuws/Wat U Zegt
2140010623
Wat U Zegt

Lezers: Reparatie koopkracht niet alleen via lonen

Uitslag Stelling: ’Regering is ook aan zet’

De oproep van het kabinet aan werkgevers om salarissen te verhogen, zorgt bij de stellingdeelnemers voor sterk verdeelde reacties. Zeker 47 procent van hen ziet heil in dit Haagse verzoek, maar eenzelfde percentage wil daarnaast ook actie van het kabinet.

De laatste groep respondenten vindt dat werkgevers niet (alleen) verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor het repareren van de koopkracht.

Volgens veel voorstanders van salarisverhogingen is het ’tijd dat werken weer wordt beloond’. „Er zijn de afgelopen 30 jaar nauwelijks salarisverhogingsrondes in Nederland geweest”, reageert één van hen. „Na de introductie van de euro is de koopkracht en verborgen inflatie enorm toegenomen en zijn bovendien de huren en huizenprijzen exponentieel gestegen waarvoor geen enkele salariscompensatie heeft plaatsgevonden. Het is nu aan de werkgevers om - met hulp van de overheid - salarissen te verhogen.”

Een andere voorstander denkt dat salarisverhoging ook een positief effect zal hebben op de productiviteit van werknemers. „De huidige inflatie en prijsstijgingen zorgen voor veel onzekerheid bij werknemers of ze hun rekeningen en boodschappen nog wel kunnen betalen, met als gevolg oplopende schulden en depressie/overspannenheid en dus niet meer goed kunnen functioneren op werk.”

Volgens veel tegenstanders van de stelling betekenen salarisverhogingen echter niet per se dat mensen meer lucht krijgen. „Het grootste probleem is dat bij elke salarisverhoging er een groter deel naar de overheid gaat”, aldus een criticus. „Om de werknemers echt netto wat te laten overhouden zijn belastingverlagingen nodig. Loonkosten worden door bedrijven ook doorberekend in af te nemen producten en diensten. De oproep van het kabinet om het bedrijfsleven de koopkracht te laten repareren via de lonen veroorzaakt een loon/prijs spiraal. En dan zijn we nog verder van huis.”

Ook kaarten respondenten aan dat het water veel werkgevers ook aan de lippen staat. „Bij bedrijven waar nog flinke winsten worden gemaakt, kunnen de salarissen best omhoog maar bij veel werkgevers zijn de reserves op door corona en loonsverhoging is iets wat niet teruggedraaid kan worden”, waarschuwt een deelnemer. „Ik heb zelf 8 mensen in dienst”, deelt een ander. „Ik zou graag alle salarissen verhogen maar dan moet de overheid ook een duit in de zak doen. Onze inkoop is nog meer gestegen.”

Dat de regering de verantwoordelijkheid voor koopkrachtverbetering bij werkgevers legt, vindt een kleine meerderheid van de respondenten (51 procent) onzin. „Het is niet de schuld van de werkgevers dat we in deze situatie zitten”, luidt een reactie. „De overheid heeft dit probleem gecreëerd en moet dit ook gewoon oplossen.”

De roep om nog meer actie vanuit de overheid zelf, is dan ook groot. Bijna iedereen (97 procent) vindt dat het tijd is voor extra overheidsmaatregelen, waarbij belastingverlaging veruit het meest wordt genoemd. „Ik ben van mening dat de salarissen in Nederland veel te hoog belast worden”, luidt een reactie. „De overheid dient nu eerst het belastingstelsel te hervormen. De vraag om salarisverhogingen door het bedrijfsleven is weer het volgende bewijs van het gebrek aan leiderschap en initiatief in politiek Den Haag.”

Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop
Veilig betalen
14 dagen bedenktijd
webshop logo
Meer van De Telegraaf Webshop