Nieuws/Wat U Zegt
2154595
Wat U Zegt

Deelnemers: ’Handen af van inhoud geschiedeniscanon’

Uitslag Stelling: Laat het verleden met rust

„Niet hele tijd aan morrelen.” Een overgrote meerderheid (89%) van de deelnemers is duidelijk: de ’Canon van Nederland’ met 50 historische gebeurtenissen en thema’s die elke leerling zou moeten weten, moet blijven zoals hij is. „Afblijven!”

Zeker de opvatting van een individuele minister of politieke partij mag geen enkele rol spelen in hoe wij tegen onze geschiedenis aankijken, klinkt het. De vrees is groot (74%) dat elke nieuwe onderwijsminister elke vier jaar de canon – die als leidraad geldt voor de scholen – naar believen aanpast. Vorige week klaagde D66-minister Ingrid van Engelshoven nog dat er weinig oog is voor vrouwen en diversiteit.

De canon, die is opgesteld door de onafhankelijke, wetenschappelijke commissie-Oostrum, werd in 2007 gepresenteerd en meteen al betwist. De inhoud aanpassen, ook al is het elf jaar later, wil er bij 76% van de respondenten niet in: „Heel simpel, de geschiedenis kun je niet veranderen”, stelt iemand. „Wat geweest is geweest, kijk naar het heden. Wie in het verleden leeft, zal nooit de toekomst zien.” En toch is dát nou juist waar het om draait. De geschiedeniscanon, zo vinden sommigen, zou moeten ’meebewegen’ met wat er op dit moment leeft in de maatschappij. Meer inbreng van vrouwen, meer diversiteit, zoals de D66-minister voorstelt. Maar ook de kwalijke wandaden van de VOC en zeehelden als J.P. Coen en Michiel de Ruyter (slavenhandel, onderdrukking van de inheemse bevolking) worden nu onvoldoende belicht, klinkt het.

„Voortschrijdend inzicht, heet zoiets”, vindt een stemmer. „Maar de gemiddelde Nederlander gelooft liever dat we nooit iets slechts hebben gedaan, zoals het uitmoorden van de complete bevolking van de Banda-eilanden om een monopolie in de handel in nootmuskaat te krijgen.” Een ander: „De geschiedenis wordt niet helemaal eerlijk verteld. De misstanden die onze zeehelden en militairen hebben aangericht worden verdraaid of stilgezwegen.” Veel stellingdeelnemers reageren als door een adder gebeten: „Dat is geschiedvervalsing! Afblijven dus!” Nog iemand: „Niks meebewegen, verdraai geen feiten als het je beter uitkomt. Laat het verleden rusten zoals het is gebeurd!” Vooral CDA-leider Sybrand Buma stelde eerder al dat de politiek zich verre moet houden van ’geknutsel’ aan de canon. Een respondent: „Want dan kan langzaam maar zeker door de politiek worden beslist wat wij wel en niet mogen weten en wat we wel en niet mogen dénken.” En: „Natuurlijk wijzigen de inzichten in de loop der tijd. Dit maakt dat anders tegen een persoon of tijdperk wordt aangekeken. Maar dit mag nooit politiek gestuurd worden!”

„Laat het zoals het is en vooral D66 moet zich er niet mee bemoeien”, vindt een stellingdeelnemer. „Zij hebben al genoeg verziekt. Stop een keer met dat politiek correcte gezeur. Dit drijft de maatschappij steeds verder uit elkaar.”

Veel deelnemers zijn het erover eens dat de jeugd maar bar weinig afweet van de vaderlandse geschiedenis. Terwijl dat in deze tijd juist wel belangrijk wordt gevonden. „Het kan geen kwaad een gevoel van ’eigenwaarde’ te creëren middels de canon”, vindt een stemmer. „In dit land vinden we alles maar goed. Benoem waar we voor staan en dat hangt samen met onze geschiedenis. Ben trots op Nederland en zing je volkslied.”