Nieuws/Wat U Zegt
2157679
Wat U Zegt

’Religie geen zaak van de school’

Om kinderen de mogelijkheid te bieden in hun latere leven zelf in alle vrijheid al dan niet te kiezen voor een bepaalde religie, zullen onderwijskrachten op scholen in alle objectiviteitalle bestaande religies over het voetlicht moeten brengen, vindt Otto Tempelaars.

Dit impliceert dat elke school waar onderwijs wordt gegeven op basis van een specifieke religie, met name waar het gaat om extreme vormen daarvan, de keuzevrijheid van kinderen in hun latere leven een bepaalde geloofsovertuiging te willen aanhangen, ernstig belemmert.

We leven hier in een vrij land waar op geen enkele manier een bepaald geloof mag en kan worden opgedrongen, teneinde die keuzevrijheid in de toekomst te waarborgen. De opvoeding van kinderen is in alle opzichten de verantwoordelijkheid van de ouders, ook waar het gaat om een bepaalde geloofsovertuiging, en ligt niet bij de onderwijskrachten.

Otto C. Tempelaars, Heemstede