2158257
Wat U Zegt

’Politici moeten afblijven van onze geschiedenis’

D66-onderwijsminister Ingrid van Engelshoven wil meer diversiteit en aandacht voor de rol van vrouwen in de geschiedeniscanon. Dat CDA-leider Sybrand Buma daarop furieus reageerde is niet meer dan logisch, vindt Frans Boomer.

Want geschiedenis heeft zich voltrokken in een ver verleden, toen de man nog dominant aanwezig was en de vrouw zich dienstbaar maakte als verzorger van de man en de kinderen.

Dat zijn de naakte feiten en daar moet je je als vrouw maar bij neer leggen, want de emancipatie van de vrouw heeft zich pas sinds de 20e eeuw schoorvoetend voltrokken en is zelfs nu nog niet helemaal afgerond.

Het is daarom de taak van geschiedkundigen en niet van politici bij het ontdekken van nieuwe historische feiten de geschiedeniscanon aan te passen.

Politici moeten zich verre houden van onze geschiedenis, want je kunt bepaalde zaken, omdat ze volgens jouw visie onwelgevallig zijn niet zo maar aanpassen, dus alsjeblieft politici laat het verleden rusten.

Frans Boomer, Nieuwegein