Nieuws/Wat U Zegt
2159876
Wat U Zegt

’Eén lesje godsdienst volstaat’

De boodschap van minister Slob dat er beter burgerschaponderwijs moet worden gegeven, wordt verkeerd opgevat, stelt Joke van Leeuwen.

Het is in de eerste plaats bedoeld, om respect voor de medemens te hebben. Om kinderen uit te leggen, wat democratie is. Een heel klein onderdeel is het verschil in geloofsbeleving. In één les kan worden uitgelegd hoeveel verschillende godsdiensten er op de wereld zijn. Klaar.

Er wordt onnodig veel aandacht besteed aan dit onderdeel van het onderwijs. Hoe is het mogelijk, dat er in de 21e eeuw op sommige scholen nog godsdienstleraren lesgeven. Is het niet beter om dit geld te besteden aan gymleraren?

Joke van Leeuwen, Amersfoort