Nieuws/Wat U Zegt
2169806
Wat U Zegt

Lezersbrief

Overheid verzwijgt ’gluurverhoging’

De overheid is al lang geen nette meneer meer, zo constateert M.M. van Balluseck. En de Belastingdienst al helemaal niet.

Van 2013 tot en met april 2016 heeft de Belastingdienst inkomensgegevens verstrekt aan verhuurders, terwijl hiervoor geen wettelijke basis was. Achterliggende gedachte was mensen met een (te) hoog inkomen uit sociale huurwoningen te weren of ’scheefwoners’ meer te laten betalen. De rechter heeft onlangs iemand in het gelijk gesteld die vanwege deze inkomensafhankelijke huurverhoging (’gluurverhoging’) schade heeft opgelopen, omdat hij – vanwege de hoogte van zijn inkomen – ten onrechte te veel huur had betaald.

De Belastingdienst dient nu het te veel aan berekende huur terug te betalen, met wettelijke rente.

De Woonbond heeft een rekenhulp en voorbeeldbrief op zijn site gezet voor iedereen die in dezelfde situatie zat. De vordering over 2013 verjaart eind deze maand al!

En de betrokken verhuurders en Belastingdienst? Die zwijgen in alle talen. Het is zorgwekkend dat de overheid blijkbaar niet beschikt over een voldoende ontwikkeld zelfreinigend vermogen, dat ze ingrijpt op haar eigen gedrag en zichzelf gaat corrigeren. Een nette meneer is de overheid al lang niet meer...

M.M. von Balluseck, Groningen