Nieuws/Wat U Zegt
2173489
Wat U Zegt

’Leg claim bij Taliban neer’

En weer heeft advocate Zegveld (Tel. 14/06 ) een claim gevonden om defensie , in feite de Nederlandse belastingbetaler, een poot uit te rukken, meent D. Zuyerduyn.

Natuurlijk geen oog voor de Taliban en hun Bosnische medestrijders die zich bewust tussen de Afghaanse bewoners verscholen en deze mensen onderdeel maakten van de strijd. Commandant Hans van Griensven stond voor een moeilijke keus, wat te doen om zijn mensen en ook de bevolking te beschermen tegen die niets ontziende Taliban. Hij nam de juiste beslissing om alle tot zijn beschikking staande middelen in te zetten en met succes, het gevaar werd afgewend, helaas ten koste van burgerslachtoffers. Bij de Taliban is uiteraard geen verhaal te halen en dus wordt de schuld neergelegd bij de commandant die in een kwestie van leven of dood razendsnel een moeilijke beslissing moest nemen om zijn mensen en de overige bevolking te beschermen. Mevrouw Zegveld, leg die claim maar neer bij de Taliban, veel succes.

D. Zuyderduyn, Katwijk