Nieuws/Wat U Zegt
218149342
Wat U Zegt

Brievencompetitie

Brief 2 ’Gekrakeel overheden over bevoegdheid’

Jarenlang heeft de provincie Noord-Holland zich niet of nauwelijks bemoeid met de komst van datacentra in de Wieringermeer, weet Hielco Wiersma.

Daarom is het uiterst frappant dat deze provincie nu op de proppen komt met het feit dat er misschien wel een dijkverzwaring noodzakelijk is. Dit terwijl dit volgens het Hoogheemraadschap (nog) helemaal niet aan de orde is. Zelfs het ministerie van Economische Zaken schijnt zich inmiddels met het project te bemoeien. Het lijkt ondertussen meer op een actie van de provincie om haar gelijk te krijgen in de discussie of de gemeente dan wel de provincie de bevoegdheid heeft om vergunningen te verlenen voor het uitbreiden van de datacentra.

Overigens zou een dijkverzwaring mogelijk sowieso aan de orde zijn vanwege de totale dijkverzwaringsoperatie in ons land. Zelfs al zouden er meerkosten mee zijn gemoeid dan nog blijft het voor de werkgelegenheid in de kop van Noord-Holland interessant om dit soort projecten een goede slagingskans te geven in plaats van dat overheden verzanden in onderling gekrakeel. Of zouden belangen op landelijk niveau hier soms een rol spelen?

Hielco Wiersma

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: