2184917
Wat U Zegt

Deelnemers zien niks in bezorging door pizzakoerier

Uitslag stelling: ’Postbode is een instituut’

Als het aan de overheid ligt, gaat de postmarkt de komende jaren op de schop. De post zou dan ook door een pizzakoerier kunnen worden bezorgd. Maar de meeste stellingdeelnemers willen de oude, vertrouwde postbode niet uit het straatbeeld.

Het idee om meer samenwerking in de sector toe te staan en de post door een boodschappen- of maaltijdkoerier te laten bezorgen, kan op weinig steun van de respondenten rekenen. Sterker nog, de meesten vrezen dat de postbezorging in gevaar komt als de oude, vertrouwde postbode verdwijnt. „Post door postbezorging laten doen”, adviseert een deelnemer, die vervolgt met: „Daar zit toch een verantwoordelijkheid die ik een pizzakoerier niet zou willen geven.” De postbezorging moet gewoon door postbedrijven worden gedaan.

Het plan voor meer samenwerking in de postbranche is volgens het kabinet noodzakelijk om de postbezorging in de nabije toekomst betaalbaar te houden. We versturen jaarlijks steeds minder brieven en kaarten; e-mail, WhatsApp en andere vormen van social media bepalen steeds nadrukkelijker het contact en de communicatie. De hoeveelheid post neemt elk jaar ongeveer met tien procent af waardoor de postbezorging steeds duurder wordt. Van de deelnemers zegt 42 procent nauwelijks nog brieven en/of kaarten te versturen, terwijl een kwart wekelijks deze post verzendt. Zo’n één op de acht deelnemers stuurt wel een kaartje met de feestdagen want voor velen heeft een papieren kaartje toch een grotere emotionele waarde dan de digitale variant.

Minister van Economische Zaken Mona Keijzer wil de wettelijke mogelijkheden verruimen om de postmarkt te veranderen. Zo wil zij bijvoorbeeld toestaan dat papieren brieven en kaarten worden ingescand en via een app worden bezorgd. Maar menigeen vindt brieven en kaarten lezen op de smartphone en/of tablet toch een stap te ver. En het zijn niet alleen de 65-plussers die dit vinden, maar ook de deelnemers in de leeftijd tot 45 jaar.

De meesten zien liever dat de overheid bijspringt en PostNL financieel ondersteunt om de postbezorging te garanderen. Ook oppert bijna de helft dat er wel een of twee bezorgdagen ingeleverd kunnen worden om de kosten te drukken. De meesten denken dan aan de zaterdag, maar velen hebben ook geen voorkeur voor een dag. Zo schrijft een voorstander: „Postbezorging kan ook drie dagen per week. Stap af van de onzinnige regelgeving om vijf dagen post te bezorgen.” PostNL is nu nog wettelijk verplicht om vijf dagen per week (dinsdag tot en met zaterdag) post te bezorgen.

De verhoging van de postzegelprijs om de kosten van de brievenpost te dekken, heeft weinig draagvlak. De afgelopen jaren werden postzegels al flink duurder. Meer dan de helft (56 procent) van de deelnemers is nu fel tegen een verhoging van de postzegelprijs. Om te overleven zullen de twee concurrenten op de postmarkt, PostNL en Sandd, op den duur moeten fuseren, denken de meesten (62 procent).

Slechts vijf procent van de respondenten is het eens met de stelling. Zij menen dat de ontwikkeling van steeds minder ’fysieke post’ al jaren gaande is en zich niet laat stoppen. Laat andere partijen meedoen op de postmarkt en ga de concurrentie aan!”