Nieuws/Wat U Zegt
2187644
Wat U Zegt

’Voer minimumstraf in bij geweldsdelict’

De maatregelen van minister Dekker (Rechtsbescherming) om onder andere gevangenen hun verlof te laten ’verdienen’ door goed gedrag, zijn slechts een doekje voor het bloeden, stelt Hugo Pronk.

Deze voorstellen fungeren slechts als franje. Minister Grapperhaus zal nieuwe wetgeving moeten entameren om de automatische invrijheidstelling na twee derde van de straf af te schaffen, zodanig dat rechters dit niet onderuit kunnen halen met lagere straffen.

Ik ben de mening toegedaan dat minimumstraffen voor geweldsdelicten een uitstekende eerste stap kunnen zijn!

Hugo Pronk, Amsterdam