Nieuws/Wat U Zegt
218904506
Wat U Zegt

’Focus op tijdelijk verblijf’

’Meer huizen voor statushouders’, zo luidt de kop van het artikel (Tel. 12/1). In het vorige kabinet Rutte had minister Stef Blok de verantwoordelijkheid voor woningbouw, weet Hetty Winkler.

Blok was echter van de koopwoningen en sociale woningbouw was in zijn ogen niet relevant. Daardoor kwamen veel Nederlandse gezinnen op een wachtlijst, zelfs wel 12 tot 20 jaar. Zes jaar geleden kwamen honderden asielzoekers naar Europa, dus ook naar Nederland. In die tijd had men prachtige ideëen over tijdelijke huisvesting. Bijvoorbeeld om van containers praktische kleine eensgezinshuizen te fabriceren. Waarom is dit plan nooit van de grond gekomen? Waarom meteen doorstromen naar de gebruikelijke nieuwbouw? Uiteindelijk is de betekenis van asielrecht dat men tijdelijk verblijf krijgt aangeboden totdat men kan terugkeren naar het land van herkomst. Kijk, als men deze lijn had vast gehouden dan was Nederland nu niet opgescheept met dit mega huizenprobleem. Want tegen de niet aflatende instroom van nieuwkomers is nu en in de toekomst niet meer op te boksen!

Hetty Winkler, Groningen

Stem op deze brief

Of op één van de andere brieven: