Nieuws/Wat U Zegt
2198894
Wat U Zegt

Sta permanent wonen toe in vakantiehuis

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verklaart dat de gemeenten "met de rug tegen de muur staan" wat betreft de woningnood (Tel. 15/6). Maar voor het lenigen van de woningnood kan een vergeten categorie woningen worden aangesproken, namelijk recreatiewoningen, bepleit Wil Janssen.

Al sinds jaren is er een overschot aan recreatiewoningen. In Nederland zijn meer dan 1500 parken (rapport NVM 2017) verdeeld in commerciële parken (vakantiehuisjes) en particuliere parken met recreatiewoningen (meestal op eigen grond). Die laatste zijn niet bedoeld voor toerisme want het is particulier eigendom zonder verhuurplicht. Tienduizenden -vaak senioren- bezitten zo’n recreatiewoning waar ze al jaren eigenaar van zijn en waar ze dolgraag permanent zouden willen wonen. Helaas, veel gemeenten houden star vast aan oude regelgeving uit de jaren ’60 die permanent wonen in particuliere recreatiewoningen verbiedt.

Tienduizenden recreatiewoningen moeten volgens die oude regelgeving een deel van het jaar leeg staan. Eigenaren zijn daarom genoodzaakt een reguliere woning aan te houden. Naar schatting zo’n 40.000 à 50.000 van deze -meestal leegstaande woningen- komen vrij als eigenaren permanent in hun recreatiewoning (met bouwbesluit) mogen wonen.

Wil Janssen, Bodegraven