2205964
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Stelen via aardgas’

Stelen via aardgas. Zo betitelt J. Verniers het voorstel om de belasting op aardgas met maar liefst 75% te verhogen, teneinde mensen op andere wijze hun huizen te doen verwarmen.

Boegbeeld voor dit idee is Diederik Samson, ooit boegbeeld van de PvdA en van de mensen met een kleine portemonnee.

Welnu, wie heeft de financiële middelen om zo snel even om te schakelen? In ieder geval niet die minima waar dezelfde Samson voor ‘streed’. En dan komt deze man snel met de smoes dat dan de belasting op het schonere stroom zo ver omlaag gaat dat men per saldo het niet voelt.

Larie: vanuit dezelfde koker werd het initiatief toch voorgesteld om het juist wél te laten voelen in het geval men niet de elektrische warmtepompen gaat aanschaffen? Dit duidt al op tegenstrijdigheid.

Natuurlijk gaat juist de gewone man bloeden, immers hij zal noodgedwongen de meeste energie uit het dan dure gas moeten blijven halen.

Inderdaad, het ultieme motief is en blijft de nationale jatkist.

J. Verniers, Arnhem