Nieuws/Wat U Zegt
2214237
Wat U Zegt

’Systeem vakantiegeld oneerlijk’

Telegraaf-columniste Annemarie van Gaal legt de vinger precies op de zwakke plek inzake de pensioenen. De laagopgeleide betaalt een hogere prijs voor minder pensioen, denkt Wilma Beskers.

Hetzelfde gebeurt met het vakantiegeld; acht procent van het bruto jaarsalaris is in Nederland wettelijk het vakantiegeld.

De laagopleiden hebben een laag salaris en krijgen daardoor minder vakantiegeld; ze hebben dus geen buffer. Vaak moet dit vakantiegeld gebruikt worden om schulden af te lossen, of voor een grote beurt van de auto.

De hoogopgeleiden hebben een hoog salaris en krijgen daardoor meer vakantiegeld. Zij kunnen zich met hun geldbuffer gemakkelijk een luxe vakantie permitteren. Hebben laagopgeleiden zoveel minder gepresteerd in een jaar werken dan hoogopgeleiden? Het systeem van die acht procent heb ik nooit begrepen.

Wilma Beskers, Borculo