2214382
Wat U Zegt

Lesuitval rapporteren

Uit de puinhoop rond de eindexamens van een vmbo-school in Maastricht blijkt onder meer dat er veel lesuren uitvielen. Een hoge lesuitval komt op meer scholen voor, schrijft David Vesters. Hij bepleit wekelijks verplichte registratie van lesuitval bij de inspectie.

Een van de te nemen maatregelen zou moeten zijn dat elke school voor het voortgezet onderwijs verplicht wordt om wekelijks aan de onderwijsinspectie op te geven hoeveel en welke lessen zijn uitgevallen en waarom. Zodoende kan de schoolinspectie tijdig ingrijpen.

David Vesters