2225649
Wat U Zegt

Respondenten: Maastricht is het topje van de ijsberg

Uitslag Stelling: Meer controle op scholen

Ruim de helft van de stellingdeelnemers vindt het een goede zaak dat de vmbo’ers in Maastricht niet zomaar hun diploma krijgen maar dat per geval bekeken wordt wat opnieuw moet worden gemaakt. Hun eindexamen hoeven ze niet over te doen.

De meesten vinden dat de vmbo’ers die een voldoende haalden voor het centraal schriftelijk wél gewoon hun diploma moeten krijgen. „Dat kun je alleen halen als je de stof beheerst en dan doen schoolonderzoeken er eigenlijk niet meer toe.” Anderen vinden dit niet kunnen. „Zo devalueert de waarde van álle diploma’s.”

De respondenten vinden het onbegrijpelijk dat in deze tijd met alle verplichte wet- en regelgeving, protocollen, werkafspraken enz. schoolexamens verkeerd worden afgenomen. „Volledig wegkijken, geen verantwoordelijkheid nemen en gebrek aan toezicht”, zo vat iemand de mening van ruim 80 procent over het vmbo-debacle samen. Zij vinden dat er onafhankelijk onderzoek moet komen om dit soort praktijken te voorkomen.

Een kleine minderheid denkt dat de misstanden op het vmbo in Maastricht een incident zijn. „Elke school weet de regels die worden gehanteerd bij de schoolexamens en het centraal schriftelijk examen en is hier op af te rekenen. Onafhankelijk onderzoek is niet nodig”, vindt iemand. Een ander: „We moeten oppassen dat de goeden niet onder de kwaden lijden. Dat niet de hele sector nog meer controle krijgt omdat ergens één school er met de pet naar gooit”.

Volgens bestuursvoorzitter André Postema van scholenkoepel Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) zijn er slechts fouten gemaakt bij het administreren van de resultaten van de schoolexamens, maar een aantal respondenten denkt dat de school het niet zo nauw nam met de regels. Niet zo vreemd, vinden sommigen: „De overheid rekent de scholen alleen maar af op slagingscijfers. Het gevolg is dat ze dan de neiging krijgen de cijfers op te leuken zodat meer kinderen kans van slagen hebben. Ik ben bang dat Maastricht slechts het topje van de ijsberg is.”

Anderen vinden dat het niet alleen aan de school ligt dat het misliep. „Het is de onzinnige hoeveelheid administratie die voor van alles en nog wat moet worden bijgehouden.”

Een vwo-leraar die vele jaren heeft meegedraaid in het schoolonderzoek en het centraal schriftelijk eindexamen reageert: „Volgens mij zijn er twee hoofdschuldigen: de schoolleiding en de inspectie. De schoolleiding hoort een datum vast te stellen waarop de cijfers van het schoolonderzoek binnen moeten zijn en hierop moet een strikt toezicht zijn. De tweede schuldige is de inspectie.”

Bij de school en de onderwijsinspectie werden eerder al herhaaldelijk meldingen gedaan over lesuitval. Onbegrijpelijk dat er niet eerder is ingegrepen, vinden de respondenten. „Als er klachten zijn over een bepaalde school is het aan de inspectie om handelend op te treden. Dit orgaan heeft zitten slapen. Je mag dit de leerlingen niet aanrekenen.”

Sommigen menen dat het hele examen op de schop moet. „Niks schoolonderzoeken”, schrijft een respondent. „Deze punten kunnen altijd gemanipuleerd worden.” Een ander: „In mijn tijd (50’er jaren) was er één eindexamen. Je slaagde of je slaagde niet en wist meteen hoe het zat. Schoolexamens zijn mijns inziens te willekeurig.”