2226770
Wat U Zegt

Lezersbrief

’Help jonge Afrikanen uit de droom’

Het vluchtelingenprobleem blijft een schier onoplosbaar probleem, maar het is een probleem en opgelost zal het moeten worden.

Na jaren en jaren ontwikkelingshulp is de westerse wereld er niet in geslaagd de Afrikaanse mens welvaart in eigen land te brengen. De zakken van de machthebbers werden gevuld, maar niets kwam ten goede van de mens die het zo broodnodig had.

Ontwikkelingshulp, het woord zegt het al, de mensen moeten ontwikkeld worden en het land ook. En nu blijven we maar ruziemaken over iets wat wij al jaren hebben zien aankomen.

Wie vluchten er? Jonge mensen, onopgeleid geen idee wat ze te wachten staat. Europa een werelddeel dat ze niet kennen en waar ze niet zullen slagen omdat zij ongeletterd of laagopgeleid zijn. Het woord Europa klinkt hun als muziek in de oren, maar oh wat zullen ze zich ellendig voelen. Net zo ellendig als in eigen land.

Wij moeten ze in de landen van herkomst opvangen en aan hun bestaansmogelijkheid werken. Dat hebben wij met onze ontwikkelingshulp nagelaten.

Het wordt tijd, dat wereldleiders ophouden met geruzie en een oplossing gaan bieden aan een anders reddeloos verloren Afrikaanse generatie.

Henny Iseger, Breda