2229515
Wat U Zegt

’Dividenddeal is gebrek aan moreel besef’

Met de dividenddeal met Shell wordt een kleine groep rijken bevoordeeld en de burger betaalt meer belasting dan nodig, stelt Rene Valkema.

Er wordt stelselmatig geld overgeheveld van het publieke domein naar private marktpartijen Terwijl juist de grote bedrijven de milieuschade afwentelen op de gemeenschap.

Wettelijk gezien mag dat dan allemaal wel kloppen, maar het deugt niet. Het gebrek aan moreel besef maakt de burger boos, zorgt voor verlies aan vertrouwen en vergroot de kloof tussen burger en bestuur. De rechtsstaat moet de mens beschermen en niet de markt bevoordelen.

Rene Valkema, Haren